Hoàng Việt

NGÀY HỘI HƯỚNG ỨNG AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2022

Nhằm mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, HEAD Hoàng Việt 2 đã phối hợp cùng Ủy Ban Mặt Trận, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên phường 6, quận 8 ngày 8/5/2022.
Tại sự kiện, người dân sẽ được tập huấn, tuyên truyền về lái xe an toàn. Cùng với lý thuyết, người tham gia còn được thực hiện các phần tương tác, phân tích, xử lý tình huống bảo đảm an toàn khi lái xe tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.
Sau đây là một số hình ảnh hoạt động bổ ích của chương trình.
8:00 - 17:00 Thứ hai - Chủ nhậ