Hoàng Việt

[LXAT] – NGÀY HỘI THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO THÔNG

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho học sinh về an toàn khi tham gia giao thông; học tập nâng cao kiến thức, ý thức tuân thủ Luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu những vi phạm và tai nạn giao thông.
 
Sáng ngày 17/01/2021, HEAD Hoàng Việt đã phối hợp với trường THCS Dương Bá Trạc tổ chức ngày hội “Thực hiện văn hóa giao thông – An toàn tính mạng”.
👇👇👇Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động bổ ích của chương trình.
 
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang khiêu vũ và đám đông
 
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
 
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu, đám đông và ngoài trời
 
Hình ảnh có thể có: 2 người
 
Hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em và ngoài trời
 
Hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời
 
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang khiêu vũ, trên sân khấu và ngoài trời
 
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày và ngoài trời
 
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
 
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, xe môtô và ngoài trời
 
8:00 - 17:00 Thứ hai - Chủ nhậ