Hoàng Việt

Chương trình giảm giá 10% phụ tùng bảo dưỡng định kì

Chương trình giảm giá 10% phụ tùng bảo dưỡng định kì bao gồm: Ắc Quy, Lọc gió, Má Phanh, Bugi, Dây đai, Lọc dầu, Xích tải, Săm Xe.

 

Chương trình diễn ra từ ngày 01/02/2020 đến 31/03/2020. Áp dụng trên tất cả các HEAD Hoàng Việt.

8:00 - 17:00 Thứ hai - Chủ nhậ