Hoàng Việt

Ohlins HO 914 Street S46 Shock – Honda CBR500R - Thông Số Kỹ Thuật

Recommended set-up
Spring Preload12 mm
Compression adjuster12 Clicks
Rebound adjuster12 Clicks
Shock absorber data
Length315 +6/0 mm.
Stroke52 mm
Spring
Part No61091-54
Free spring length160 mm
Spring rate140 N/mm
Preload adj.range[0-17] mm

Giá Đề Xuất & Màu Sắc

Sản Phẩm Liên Quan

Call Now Button