Hoàng Việt

Chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và sự ảnh hưởng kéo dài, với mong muốn đem lại cho khách hàng Honda những quyền lợi tốt nhất, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với công ty tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp các dòng xe: Honda Wave Alpha, Honda Air Blade, Honda Vision. Nội dung chi tiết:

Chi tiết chương trình mua xe trả góp

1. Các công ty tài chính đối tác bao gồm:

Công ty tài chính quốc tế JACCS.

Công ty tài chính HD SaiSon

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit)

Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit)

2. Thời gian chương trình mua xe trả góp:

Chương trình mua xe trả góp với lãi suất thấp từ ngày 01/05/2020 đến ngày 31/07/2020.

3. Mua xe trả góp áp dụng ở các dòng xe:

Chương trình chỉ hỗ trợ ở các dòng xe như: Honda Wave Alpha, Honda Air Blade, Honda Vision do Honda Việt Nam sản xuất.

Chi tiết nội dung chương trình mua xe trả góp của từng công ty tài chính:

CÔNG TY TÀI CHÍNH LÃI SUẤT LOẠI XE

THỜI GIAN VAY

(Tháng)

KHOẢN VAY

(VNĐ)

TRẢ TRƯỚC
JACCS 0.99% Honda Vision, Honda Air Blade Từ 6 ~ 36 tháng Từ 4 – 45 triệu Từ 20%
0.99% Honda Wave Alpha Từ 4 – 9 triệu Từ 30%
HDS0.79% Honda Wave Alpha, Honda Air Blade, Honda Vision Từ 9 ~ 24 tháng Từ 5 triệu Từ 0% ~ 80%
0.99% Honda Wave Alpha Từ 12 ~ 24 tháng Từ 40% ~ 80%
Honda Air Blade, Honda Vision Từ 9 ~ 24 tháng Từ 30% ~ 80%
1,37% Honda Wave Alpha, Honda Air Blade, Honda Vision Từ 9 ~ 24 tháng Từ 20% ~ 80%
FEC

0.79% Honda Air Blade Từ 6 ~ 12 tháng Từ 5 – 48 triệu Từ 20% ~ 90%
Từ 6 – 49 triệu Từ 30% ~ 90%
0.99% Honda Air Blade Từ 13 ~ 18 tháng Từ 5 – 48 triệu Từ 20% ~ 90%  
Từ 6 – 49 triệu Từ 30% ~ 90%
0.99% Honda Vision Từ 6 ~ 18 tháng Từ 5 – 32 triệu Từ 20% ~ 90% 
1.19% Honda Wave Alpha Từ 6 ~ 12 tháng Từ 11.9 – 24 triệu Từ 20% ~ 30% 
Từ 6 ~ 18 tháng Từ 8.5 – 21 triệu Từ 30% ~ 50%
Home Credit


0.99% Honda Wave Alpha, Honda Air Blade, Honda Vision 6; 9; 12 tháng Từ 10 – 60 triệu 30%
1.39% Từ 12 ~ 36 tháng Từ 10 – 80 triệu 30%
1.66% 20%

* Lưu ý: Các công ty tài chính có thể áp dụng những mức lãi suất cao hơn tùy thuộc vào điều kiện vay của từng khách hàng cụ thể.